Zapraszamy do obejrzenia filmu o projekcie:O projekcie

„Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego” to projekt, który polega na modernizacji oraz adaptacji obiektów, w skład których wchodzi obecnie siedemnaście budynków w Łodzi oraz w Spale.
W wyniku projektu zostaną przekształcone w dwanaście obiektów, które służą szeroko definiowanemu kształceniu i przekazywaniu nowoczesnej wiedzy.

Projekt obejmuje pawilon Biologii Molekularnej w Łodzi przy ul. Pomorskiej 141/143, kompleks budynków Wydziału Chemii w Łodzi przy ul. Tamka 12 i ul. Pomorskiej 163, budynek Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej w Łodzi, przy ul. Pomorskiej 149/153 oraz Terenową Przyrodniczą Stację w Spale przy ul. Wojciechowskiego 14.

Odbywać się tam będą zajęcia dydaktyczne w zakresie priorytetowych kierunków studiów. Ponadto powierzchnia została przeznaczona na cele biblioteczne, pokoje dla kadry dydaktycznej, organizacji studenckich i cele socjalne. Realizacja inwestycji zwiększy znacząco potencjał dydaktyczny poszczególnych wydziałów i całej uczelni, wprowadzając wyposażenie w urządzenia i technologie umożliwiające zastosowanie ICT w nauczaniu oraz rozwój infrastruktury informatycznej. Zapewniony zostanie dzięki temu również dostęp do kształcenia na odległość. Inwestycja obejmuje prace budowlane, remontowe i wyposażeniowe.

wartość projektu: 100 620 000 PLN
wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 85 527 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

W ramach projektu...

W ramach projektu wytworzone zostaną następujące elementy infrastruktury:

Przebudowany obiekt będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Projekt budowlany w ramach inicjatywy odpowiada najnowszym standardom technicznym w zakresie realizacji inwestycji. Zaproponowane technologie cechują się sprawdzonymi rozwiązaniami w dziedzinie budownictwa, szczególnie dla potrzeb szkolnictwa wyższego.Pobierz Folder Informacyjny

© 2009 Budowa i modernizacja Wydziałów Biologii, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego